Blog: energiebesparing, alleen voor mensen met een hoog inkomen?

 

Tekst: Peter Ramautarsing

Duurzamer leven! Steeds meer Friezen zijn hier mee bezig. In deze serie geeft de FMF het woord aan inwoners uit Fryslân die bewust werken aan een lagere impact van hun leefstijl op de aarde. Lees over inspirerende voorbeelden en opinies en koers mee naar een circulaire economie. Een economie waarbij we slimmer en anders omgaan met grondstoffen en waarbij we meer in balans leven met de draagkracht van onze planeet. Deze keer een blog van Peter Ramautarsing. Duurzaamheid is een vast onderdeel van zijn dagelijks leven. Peter geeft duurzame adviezen en probeert duurzaam te leven. Hij is bestuurskundige en doceert over duurzame thema’s.

Het wordt weer kouder buiten. Binnen stijgt het energieverbruik weer. De FMF geeft in deze maanden  extra aandacht aan energiebesparing voor bewoners. Daarom sta ik even stil bij energiebesparende mogelijkheden voor bewoners. In mijn eerdere blogs gaf ik al aan dat de belangrijkste maatregelen in feite isolatie en eigen opwek van energie zijn.

 

“Ook mensen met een kleine beurs kunnen meedoen.”

In gesprekken hierover hoor ik vaak dat de mogelijkheden om dit te doen vaak voor mensen met een hogere inkomen zouden zijn weggelegd. Nu snap ik best dat het lastig is om je druk te maken over een investering in zonnepanelen, of isolatie, als je je afvraagt of je je financiën eind van de week wel rond hebt. Toch is het te gemakkelijk om te zeggen dat je zonder goed inkomen niets zou kunnen doen. Volgens mij kunnen ook mensen met een minder brede beurs hier goed in meekomen. De maatregelen die de meeste zoden aan de dijk zetten:

  1. Isolatie;
  2. Zonnepanelen;
  3. HR++ glas op het zuiden.

De eerste twee maatregelen zijn helder. Voorkomen dat je warmte weggaat en voorzien in je eigen stroom. De laatste verdient nog even toelichting.  Als je huis een beetje netjes is geïsoleerd, kun je in de winter profiteren van de dagen dat de zon schijnt. Je huis wordt dan “gratis” verwarmd. Let er wel op dat je voorkomt dat het in de zomer te heet wordt. Bijvoorbeeld door buitenzonwering. Een raam op het zuiden kan ervoor zorgen dat je op een zonnige dag nauwelijks nog hoeft bij te verwarmen.

 

“De slag die we mentaal moeten maken, is dat maatregelen niet alleen iets kosten, maar over de lengte van jaren ook iets opleveren.”

Als u nu zegt: ik mis de warmtepomp in dit rijtje, heeft u helemaal gelijk. De warmtepomp is echter pas interessant als uw woning goed is geïsoleerd. Om die reden heb ik hem hier niet genoemd. Maar als u een goed geïsoleerd huis heeft, is ook een warmtepomp een goede investering. Persoonlijk vind ik de lucht-water warmtepomp prettiger dan een warmtepomp die zijn warmte uit de bodem haalt. Dat heeft te maken met de terugverdientijd.

Voor eigenaren en huurders  van woningen is de situatie behoorlijk verschillend. Daarom maak ik even onderscheid, hoe hiermee om zou kunnen worden gegaan.

Eigenaren

Om te beginnen zijn er stimuleringsmaatregelen. Deze gelden voor iedereen, of je  nu een hoog of laag inkomen hebt. De slag die we mentaal moeten maken, is dat maatregelen niet alleen iets kosten, maar over de lengte van jaren ook iets opleveren. De tweede slag die we moeten maken, is dat we geen inkomsten zien: u krijgt geen geld terug, maar een lagere (energie)rekening.  Met andere woorden: de eenmalige uitgave nu, levert je de komende 25 jaren een lagere rekening op. Als je dit slim aanpakt, kan bij zonnepanelen je elektriciteitsrekening zelfs naar nul gaan*.  Het is dus vooral een kwestie van een andere mindset.

Even terug naar de stimuleringsregelingen. Wie zonnepanelen aanschaft, kan zijn BTW in principe terugkrijgen. Maar ook als je dat niet kunt, dan nog verdient deze aanschaf zich terug. Denk je eens in: de komende jaren heb je gratis stroom! Je kunt heel makkelijk zelf nagaan hoe hoog je elektriciteitsrekening nu is en op basis van een offerte nagaan hoe lang het duurt voordat je quitte speelt.

Wat isolatie betreft zijn er regelingen voor het verbeteren van de isolatie van je woning. Dit leidt tot een lagere gasrekening. En let op: de belasting op gas is omhoog gegaan.  Dus een lager verbruik tikt snel aan. Denk aan dak-, muur-, vloerisolatie en aan dubbel glas.

Huurders van corporaties

Maar hoe zit dat dan met  mensen die  bij een woningbouwcorporatie huren? Woningbouwcorporaties zitten hier met een probleem. Zij zouden graag investeren in duurzamere huizen. Alleen zijn hun middelen beperkt.  En in tegenstelling tot een eigenaar-bewoner, gaat de opbrengst (lagere energielasten), niet naar de corporatie, maar naar de bewoner. Voor een woningbouwcorporatie zijn dit dus extra kosten. Zij willen wel isoleren, maar hun geld is op een gegeven moment op. Tenzij….. de corporatie een deel van de kosten zou mogen doorberekenen naar de huurder. Dit is best fair, want tenslotte leidt dit tot lagere kosten. Huurders zouden hiermee kunnen instemmen, mits de verhoging opweegt tegen de  lagere energierekening. Je zou dan bijvoorbeeld aan een 50-50 verdeling kunnen denken. Dan ontstaat er een win-win. Voor de huurder is de winst dat zij de investering als het ware terugverdient. Voor corporaties is het vaak handig dat een heel blok meedoet. Als huurder heeft u hier invloed op. Als tenminste 70% van een blok dat een goed idee vindt, kan de corporatie hiermee aan de gang. Hierbij zijn er drie winnaars: u, de corporatie en het milieu. Hoe dit te doen: organiseer draagvlak in uw blok en doe een verzoek aan uw woningbouwcorporatie. Ook mensen met een kleine beurs kunnen op deze manier meedoen.

* Zolang de salderingsregeling nog geldt. Deze wordt vanaf 2023 langzaam afgebouwd.

Ontvang ook onze nieuwsbrief!

 

Ook op de hoogte blijven van al het nieuws op het gebied van de Friese Voetafdruk? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt dan tips, nieuwtjes en speciale voordelen voor abonnees. 

Voetafdrukscan

Doe de test